Wereld Tuberculose Dag 24 maart 2020: “Het is tijd om TBC te stoppen”

Wereld Tuberculose Dag 24 maart 2020: “Het is tijd om TBC te stoppen”

24-03-2020

Tuberculose is een infectieziekte die voornamelijk de longen aantast en wordt overgedragen via de luchtwegen. Op 24 maart 1882 heeft de wetenschapper Robert Koch de bacterie ontdekt, die verantwoordelijk is voor tbc. Door deze mijlpaal was het mogelijk om geneesmiddelen voor deze ziekte te ontwikkelen. 138 jaren na deze ontdekking vormt tbc nog steeds een ernstige bedreiging voor de wereldgezondheid, voornamelijk in ontwikkelingslanden. Ondanks de geboekte successen met betrekking tot het identificeren van de tuberculose gevallen en daling van de sterfte, zijn we nog steeds niet waar we moeten zijn. Volgens schattingen van de WHO waren er in 2018 ongeveer 10 miljoen mensen die tuberculose hebben gehad, waarvan 1.5 miljoen stierven.
Het Nationaal Tuberculose Programma (NTP) heeft 139 tuberculose gevallen geregistreerd in 2019. Dit is een daling ten opzichte van het jaar ervoor (179 gevallen in 2018) (zie Number of TB Cases). Vermeldenswaard is dat dit jaar ook een vrij hoge percentage van het aantal tuberculosepatiënten succesvol behandeld zijn (87%) (zie Treatment Outcome). Dit is een mijlpaal, omdat er in de afgelopen jaren nooit zo een hoog percentage werd bereikt.
Het is opmerkelijk dat infectiepreventie maatregelen de belangrijkste pijlers zijn in de strijd tegen tuberculose. Goede infectiepreventie maatregelen zijn van eminent belang voor het stoppen van de transmissie van respiratoire infecties. Dit geldt niet alleen voor tuberculose, maar alle andere luchtweginfecties. Het is daarom van belang de juiste hygiëne maatregelen in acht te nemen, om zo de verspreiding van ziekte en derhalve de ziektelast te verminderen. Dit zal ons in staat stellen om de schaars beschikbare middelen effectiever te gebruiken.
Het ministerie van Volksgezondheid roept via het Nationaal Tuberculose programma (NTP) hierbij alle relevante partners op om zich te blijven inzetten op welk gebied dan ook en zo de zorg voor de mensen die lijden aan deze ziekte te garanderen. Van belang is het beschikbaar zijn van middelen die nodig zijn voor vroegtijdige diagnostiek en snelle behandeling. Het ministerie benadrukt dat het NTP middels bijscholing van relevante stakeholders een bijdrage blijft leveren aan de bestrijding van tbc. Verder wordt gewerkt aan het vergroten van het bewustzijn van tbc onder zowel de gezondheidswerkers als het algemene publiek. Ook zal NTP zich verder sterk maken om tuberculose vroegtijdig te ontdekken bij voornamelijk hoge risicogroepen en ervoor te zorgen dat het behaalde percentage succesvol behandelde patiënten verder verbetert.
De gemeenschap wordt eraan herinnerd dat tuberculose nog steeds een dreiging vormt voor de gemeenschap en daarom bij klachten van hoesten langer dan 2-3 weken, eventueel gepaard gaand met koorts, vermagering en nachtzweten, te denken aan tuberculose. Maakt telefonisch contact met uw huisarts, zodat de juiste instructies worden gegeven. Aan de dienstverleners is het goed om te overwegen of er sprake kan zijn van tuberculose bij bovengenoemde klachten. Alleen wanneer er intensief naar tuberculose gevallen wordt uitgekeken, zijn wij instaat om deze gevallen vroegtijdig te detecteren en de transmissie te stoppen.
Het is tijd om actie te ondernemen voor het terugdringen van tuberculose!!