Voorbereidingsmaatregelen COVID-19 in volle gang

Voorbereidingsmaatregelen COVID-19 in volle gang

24-02-2020

Het National Public Health Response team is samengesteld door het ministerie van Volksgezondheid en een focal point van de Pan American Health Organization (PAHO), onder leiding van de directeur van Volksgezondheid, om Suriname voor te bereiden. Dit team heeft vanaf januari 2020 meerdere bijeenkomsten per week gehouden, met als doel een nationaal responsplan te ontwikkelen om de risico’s bij de invoer en verspreiding van COVID-19 te beperken, epidemiologische surveillance voor vroegtijdige opsporing te verbeteren en de paraatheid in de gezondheidssector te verhogen.
Het National Public Health Response team heeft standaard operationele procedures (SOPs) ontwikkeld om stapsgewijs het proces vast te leggen voor directe betrokkenen en actoren waarbij verschillende scenario’s zijn uitgewerkt voor de detectie van mogelijke gevallen. Om deze dynamische SOP te voltooien, werden verschillende entiteiten geraadpleegd voor het voltooien van SOPs voor de diagnostiek, het klinisch management, de infectiepreventie- en controlemaatregelen en het beheer van quarantaine en isolatie. De SOPs geeft ook een duidelijk overzicht van aangewezen locaties (ICU, quarantaine en isolatie) en beschrijft de rol van nationale autoriteiten en private actoren in het geval van introductie van COVID-19 in Suriname. Voor quarantaine en isolatie zijn diverse locaties in kaart gebracht en technische deskundigen zijn nu aan het evalueren. De PAHO/WHO heeft technische ondersteuning gegeven bij het formuleren van de verschillende protocollen die door de lokale autoriteiten worden gebruikt.
Met de steun van PAHO werd het Centraal Medisch Laboratorium, het eerste laboratorium in het Caraïbisch gebied dat reagentia en training (op 4 en 5 februari) kreeg voor detectie van het 2019nCoV. Het lab is nu uitgerust om op 2019nCoV te screenen en zo COVID-19 te bevestigen.
Het team heeft verder de behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE), andere materialen en benodigdheden voor de ziekenhuizen, de Regionale Gezondheidsdiensten (RGD), de geïdentificeerde quarantaine- en isolatiefaciliteiten geëvalueerd voor het geval een COVID-19 introductie of uitbraak in Suriname zich voordoet. Momenteel worden inspanningen gepleegd om voldoende voorraden aan te schaffen.
PAHO ondersteunt het ministerie bij de ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal om het grote publiek en personen die het land binnenkomen te informeren over preventieve handelingen om de verspreiding van griepachtige virussen te voorkomen. Vanuit het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) worden de opvanginstellingen van kwetsbare groepen (kinderen, ouderen, mensen met een beperking) een cursus in handhygiëne verzorgd. Tevens wordt er informatie verspreid via hun Facebookpagina. Het ministerie heeft ook via de verschillende media feitelijke informatie omtrent de COVID-19 verstrekt. Ook valse berichtgevingen zijn weersproken.
Informatie is verstrekt en trainingen zijn verzorgd aan meer dan 40 artsen, medewerkers van de RGD, Airport Management, Immigratie, Port Health-BOG en Maritime Authoriteit (MAS). De medewerkers zijn ook opgeleid in het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE).
Inmiddels is een interministeriële commissie ingesteld die zich ook buigt over deze kwestie.
Tot slot vraagt het ministerie eenieder om oplettend te zijn. Enkele preventieve maatregelen die u zelf kunt treffen, zijn: vaak handen wassen, contact vermijden met personen die griepachtige symptomen vertonen alsook zieke veestapels en wilde dieren. Bij het hoesten en niezen liever wegwerp tissues te gebruiken en deze gelijk in de afvalbak wegdoen. Indien er sprake is van koorts, kortademigheid, hoest en andere longproblemen of u hebt recent een van de risicogebieden bezocht, meld u zich gelijk aan bij de huisarts of bel naar de hotline van het BOG op 178.