Volksgezondheid werkt aan verhoging bewustzijn gemeenschappen

Volksgezondheid werkt aan verhoging bewustzijn gemeenschappen

30-05-2020

Ze geeft aan dat op die manier geprobeerd wordt dieper in de gemeenschappen te kunnen gaan om het bewustzijn te verhogen. Ook is de epidemiologische surveillance versterkt met een Public Health specialiste en epidemiologenteam afkomstig van het BOG, de Regionale Gezondheidsdienst (RGD), de Medische Zending (MZ), de Anton de Kom Universiteit en de Vereniging van Medici in Suriname (VMS), waarbij hoog risicogebieden van Suriname in kaart worden gebracht. Ook is men bezig het Quick Response Team uit te breiden.
Het gaat ook om de bewustwording onder de Braziliaanse gemeenschappen en anderstalige mensen in Suriname. Het ministerie van Volksgezondheid heeft deze week nog gesproken met vijf Cubaanse artsen waarvan drie van de missie die speciaal voor COVID-19 zijn gehaald. Alle vijf zijn Spaans- en Portugees Sprekend. Zij zullen de poliklinieken van het Malaria Programma bezetten om op die manier de Braziliaanse gemeenschap tegemoet te komen. Ze zullen niet alleen voor COVID-19-gerelateerd patiënten openstaan, maar ook bijvoorbeeld voor malariapatiënten.
Het ministerie van Volksgezondheid heeft in de strategie naar het verhogen van de toegankelijkheid tot de zorg gemeend om die klinieken speciaal met de Portugeessprekende artsen te versterken, en verder ook met verpleegkundigen van hetzelfde programma. Daarnaast is er ook een privéarts die Spaans en Portugees spreekt al bezig binnen de Braziliaanse gemeenschap in Suriname. Directeur Jessurun zegt dat er goede gesprekken zijn gevoerd voor wat betreft de communicatie met Surinaamse collega’s.
Met de Braziliaanse ambassade is het ministerie ook drukdoende om vooral promotie- en preventiemateriaal te kunnen creëren. Zij heeft de toezegging om op de radio programma’s te draaien. Daarvoor is reeds een Portugeessprekende Cubaanse arts in stelling gebracht.