Volksgezondheid maant samenleving tot kalmte

Volksgezondheid maant samenleving tot kalmte

03-04-2020

De bewindsman zegt dat het eerste COVID-19 overledene vanaf zijn opname op 24 maart 2020 in een heel zorgelijke situatie verkeerde. Met de alle ten dienste staande middelen en medicatie is getracht hem in leven te houden. Er is continu overleg geweest tussen alle intensive care doctoren in Suriname en experts uit het buitenland. Echter is de situatie van de patiënt ondanks de maximale therapie op 02 april 2020 acuut verslechterd en is hij op 3 april 2020 komen te overlijden.
Minister Elias gaf te kennen dat er een protocol is samengesteld ten aanzien van het opbaren en begraven of cremeren van een overleden COVID-19 patiënt. Hierbij zal er zoveel mogelijk rekening gehouden worden met culturele normen en waarden, met natuurlijk de hygiënische maatregelen in acht nemend.