Volksgezondheid maakt situatieanalyse van Albina

Volksgezondheid maakt situatieanalyse van Albina

31-05-2020

Dokter Vreden benadrukt dat er één bepaalde strategie is. “De strategie wordt altijd aangepast aan de situatie op dat moment. Dus wat wij nu doen is anders dan wat wij over een maand doen en het is ook zeker anders dan wat wij twee maanden geleden deden.”
“Wij stellen onze teststrategie steeds bij afhankelijk van hoe de epidemie is,” zegt hij. Initieel moest een persoon om getest te worden uit het buitenland komen, maar aangezien er momenteel sprake is van COVID-19 transmissie in Suriname, is de strategie enigszins daaraan aangepast. Dokter Vreden spreekt ook van een “gelukkig” situatie dat de transmissie overwegend beperkt is tot bepaalde gebieden.
Hij zegt dat de aanwezigheid van symptomen het belangrijkste is om iemand te testen. “Want ook als je in contact ben geweest met iemand die COVID heeft dan wil dat nog niet zeggen dat je getest gaat worden, omdat de meeste mensen daardoor niet geïnfecteerd raken. Het is wel zo dat je in quarantaine geplaatst wordt en alleen als er symptomen zijn dan doen wij een test,” aldus dokter Vreden.