Volksgezondheid geeft duidelijkheid over bericht dochters Engelhart (1)

Volksgezondheid geeft duidelijkheid over bericht dochters Engelhart (1)

26-02-2020

Er kan gesteld worden dat dit niet op waarheid berust, omdat het Ministerie deze dames niet onder ogen op het ministerie heeft gezien. Het Ministerie heeft de zaak opgepakt en afgehandeld conform de procedure waarop zaken aangepakt dienen te worden. Er zijn telefonische gesprekken gevoerd in oktober 2019 met Lydia Engelhart en Karin Hanenberg. Met Jane Engelhart is er via tekst, WhatsApp, gecommuniceerd. Deze gesprekken waren bedoeld om helderheid te brengen in de zaak. Verder is er op 12 december 2019 een uitgebreid verslag over het onderzoek dat gedaan is door de Inspectie Verplegende en Verzorgende beroepen (IVV) toegestuurd naar de familie. Het Ministerie heeft naar aanleiding van het eindresultaat van de gesprekken met de overige betrokkenen, haar sanctie toegepast tegen de zorginstelling.
Het Ministerie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorgverlening in Suriname en pakt alle zaken serieus aan die haar ter ore komen. Alle zorginstellingen die geregistreerd staan, zijn onder supervisie van het Ministerie. De criteria voor zorgaanbieders op het gebied van professionele thuis- en woonzorgverlening in Suriname is duidelijk over de vereisten van de zorgverlening. Het is bezijdens de waarheid dat er in de praktijk geen controle wordt verricht. De controle wordt uitgevoerd en de bevindingen worden gerapporteerd aan de directeur van de zorginstellingen, alsook de directeur van het Ministerie van Volksgezondheid. Er is gesteld in het artikel dat er geen wet op thuiszorg is, maar er zijn wel richtlijnen gesteld. Er wordt ook aangegeven dat er per kwartaal een inspectie uitgevoerd moet worden, dat klopt ook niet. De Inspectie Verplegende en Verzorgende beroepen, IVV, moet tenminste 1 keer per jaar volgens de standaarden een audit uitvoeren.
Van alle zorginstellingen wordt verwacht zorg te leveren op goed en professioneel niveau die doeltreffend, doelmatig, veilig en cliƫntgericht is, afgestemd op de behoefte van de zorgvrager. De verdere uitwerking van het begrip verantwoorde zorg is overgelaten aan de zorginstellingen, de verzekeraars en organisaties van zorgvragers. Ook heeft het Ministerie geen inspraak op het politioneel onderzoek dat volgens de familie nog niet af. Verder zou het Ministerie op prijs hebben gesteld als DWT hoor en wederhoor had toegepast alvorens het bericht te publiceren. Het Ministerie verwacht in de toekomst ook dat er seminars betreffende het leveren van gekwalificeerde, professionele zorg door de zorgleveraars wordt georganiseerd, om mede te helpen het zorgpeil op niveau te brengen.