Volksgezondheid benadrukt belang veiligheid samenleving

Volksgezondheid benadrukt belang veiligheid samenleving

19-03-2020

Informatie zou de politie hebben bereikt dat criminelen zich voordoen als politieambtenaren en medewerkers van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG). Het doel van deze criminelen is om tot de woningen toegelaten te worden, omdat zij informatie zouden hebben dat op die adressen met het COVID-19-virus besmette personen woonachtig zouden zijn.
Op de samenleving wordt het beroep gedaan om zeer voorzichtig te zijn in deze periode. De politie meldt verder dat tot op dit moment leden van het Quick Response Team (QRT), voor wat betreft het COVID-19-virus, alleen huisbezoeken afleggen wanneer een bewoner heeft gebeld naar het telefoonnummer 178.
Als het team op grond van de verkregen informatie van de beller besluit aan huis te komen zal dat gebeuren met een ambulance. Bovendien wordt gebeld naar het woonadres om te melden dat het team in aantocht is. Verder zullen de leden van het QRT zich legitimeren wanneer zij ter plaatse zijn aangekomen.