Volksgezondheid attendeert op in acht nemen maatregelen

Volksgezondheid attendeert op in acht nemen maatregelen

18-12-2020

De regering van Suriname heeft verscherpte maatregelen afgekondigd om zo de verspreiding van het coronavirus enigszins tegen te gaan.

Griep komt in verschillende varianten voor en met de toename van het aantal COVID-19-besmettingen is het zeer aangeraden om te gaan swabben, indien u de symptomen en/of verschijnselen van griep heeft. Alleen door testen weet u wat het in werkelijkheid is.

Vraag: Wat doet u wanneer u één van de onderstaande klachten krijgt/heeft?

– Koorts (ten minste 37,5°C) zonder duidelijk ander focus (of koortsig gevoel)

– Hoesten

– Verlies van smaak of reuk

– Lichaamspijnen of spierpijnen zonder duidelijke andere oorzaak

– Diarree of braken

– Misselijkheid

– Vermoeidheid

– Koude rillingen

– Kortademigheid

– Keelpijn

– Verwardheid

– Hoofdpijn (relatief vaak retro-orbitaal)

– Loopneus

– Algehele malaise/algeheel onwel voelen

– Rash

– Bilaterale non purulente conjunctivitis

– Inflammatie aan handen of voeten

– Rash

– Bilaterale non purulente conjunctivitis

– Inflammatie aan handen of voeten

Antwoord: U blijft thuis en u belt uw huisarts of 178. Op basis van de klachten zult u nadere informatie krijgen m.b.t. het doen van een COVID-19 test.

Het ministerie van Volksgezondheid attendeert u nogmaals erop om zich aan de maatregelen te houden, te weten: mondmasker aandoen, afstand houden van 1.5 meter en handhygiëne in acht nemen.