Vijfde verbrandingsoven geopend in district Brokopondo

Vijfde verbrandingsoven geopend in district Brokopondo

16-03-2020

Een unicum bij deze reeks van openstellingen van verbrandingsovens is dat de voorzitter van de Commissie Verbrandingsoven, Boy Guardiola aanwezig is geweest in Du Watra. Overigens is Guardiola door de Minister van Volksgezondheid, Antoine Elias afgevaardigd naar dit heugelijk feit. Binnen dit Ministerie vindt de coördinatie plaats voor wat betreft het openstellen van verbrandingsovens in geheel Suriname, als onderdeel van Bouta’s Milieuplan voor een verantwoorde vuilverwerking. Guardiola legt verder uit dat na deze 21ste opengestelde verbrandingsoven in Du Watra, er nog 9 resten in de eerste fase. “De President schenkt hiermee ook aandacht aan het woongebied van de binnenlandbewoners”, verduidelijkt Guardiola. Hierbij heeft Guardiola het belang van het zorgvuldig en verantwoord omgaan met de verbrandingsoven benadrukt, zodat dit project duurzaam voor Suriname mag zijn. Uit hoofde van zijn voorzittersfunctie van de Verbrandingsoven Commissie, doet hij ook een beroep om de dorpsgemeenschap om het werk gezamenlijk te doen, teneinde de verbrandingsovens in ons land effectief te gebruiken. De Commissie is ingesteld door de Minister van Volksgezondheid, Antoine Elias eerder dit jaar.
Het Ministerie van Volksgezondheid heeft voor wat betreft de continuïteit van de werkzaamheden bij deze oven, 7 mensen van de plaatselijke omgeving getraind. “Zij zijn in staat om de oven operationeel te houden en zijn heel belangrijk in de verdere ontwikkeling van de omgeving”, zegt Guardiola. Uit handen van de districtsvader en Guardiola, hebben de getrainden een certificaat ontvangen. Ze werden allen succes toegewenst door dc Finisie bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Van deze getrainden, zijn 3 vrouw en 4 man. Hierna werden het plakkaat en naambord van de 21ste verbrandingsoven met gedeelde enthousiasme onthuld.