Vier vermoedelijke gevallen COVID-19 negatief getest

Vier vermoedelijke gevallen COVID-19 negatief getest

10-03-2020

Het eerste geval ging om een moeder en een kind die een reis geschiedenis van Frans-Guyana hadden. Het kind vertoonde symptomen en koorts. Er werd een swab test afgenomen en de protocollen voor isolatie werden ingezet. De tweede patiënt had ook een reis geschiedenis uit Frans-Guyana, hoge koorts en ademhalingsproblemen. Ook van hem werd de swab test afgenomen en hij werd geïsoleerd te Albina. Het derde geval ging om een kindje dat naar Sint Laurent is geweest. Ook bij haar werden alle protocollen in acht genomen. De vierde patiënt had ook een reis geschiedenis van Frans-Guyana en vertoonde griepachtige symptomen met koorts. In alle gevallen werd volgens de protocollen van Standaard Operationele Procedures (SOP) gehandeld. Alle cases zijn negatief getest op COVID-19.
Inmiddels heeft de regering gezorgd voor gezamenlijke patrouille (Suriname- Frans- Guyana/ Frankrijk) op de Marowijnerivier met het doel het personenverkeer in de gaten te houden. Ook worden er Road Blocks gehouden door de Politie en de Militairen, waarbij voorbijgaande personen en verkeer worden gescreend. Daarnaast zijn gerichte informatiesessies met alle relevante stakeholders opgevoerd. Bij alle grenzen geldt een 100 % grenscontrole.
Het ministerie vraagt de gemeenschap om geen paniek te zaaien. Het verspreiden van valse berichten, geschreven of ingesproken, zullen niet ongestraft blijven. Valse berichten die door zorgverleners verspreid worden, zullen zwaarder afgestraft worden. De gemeenschap wordt gevraagd om alert te zijn en de richtlijnen in acht te nemen. Enkele preventieve maatregelen die u zelf kunt treffen, zijn: vaak handen wassen, contact vermijden met personen die griepachtige symptomen vertonen alsook zieke veestapels en wilde dieren. Bij het hoesten en niezen liever wegwerp tissues te gebruiken en deze gelijk in de afvalbak wegdoen. Hoest en nies in de boeg van de elleboog, indien er geen tissue beschikbaar is. Was uw handen met zeep en water of gebruik een hand desinfecterend middel op alcoholbasis. Volg nauwlettend de nieuwsberichten van officiële kanalen.
Indien er sprake is van koorts, kortademigheid, hoest en andere longproblemen of u hebt recent een van de risicogebieden bezocht, belt u gelijk naar de hotline van het BOG op 178.