Verpleegkundigen en gezondheidswerkers riskeren leven in strijd tegen COVID-19

Verpleegkundigen en gezondheidswerkers riskeren leven in strijd tegen COVID-19

07-04-2020

De Wereldgezondheidsdag is uitgeroepen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en wordt elk jaar gehouden op 7 april. Dit jaar wordt speciale aandacht gevraagd voor Verpleegkundigen en Verloskundigen met als thema: “Nurses and Midwives: Leading the way to Universal Health”.
De regio van de Amerika’s telt ongeveer 9 miljoen verpleegkundigen, van wie 4,5 miljoen universitair geschoold zijn en 87% daarvan vrouw is. Meer dan 50% van de gezondheidswerkers binnen de gezondheidszorg zijn verpleegkundigen en verloskundigen en zijn essentieel voor het verlenen van gezondheidsdiensten op alle niveaus van zorg.
De grootste uitdagingen zijn, aldus minister Elias, het ontwikkelen en toepassen van effectief nationaal en regionaal beleid om het tekort aan personeel aan te pakken met in acht neming van de uitgebreidere rol van verpleegkundigen en het reguleren en verbeteren van de arbeidsomstandigheden.
De visie voor de gezondheidssector in Suriname zoals vermeld in het Nationaal Strategisch Plan voor Gezondheid en Welzijn in Suriname 2019-2028 stelt als een van de belangrijkste prioriteiten: Human Resources in Health, competent en voldoende in aantal.
Dit plan erkent dat veranderende demografische en epidemiologische profielen nieuwe competenties vereisen, diverse samenstelling van gezondheidsteams, verandering van taken en functies voor de eerstelijnszorg, voor ziekenhuizen en voor alle andere typen dienstverleners.
Voor het ministerie van Volksgezondheid is het volgens minister Elias belangrijk om goed gekwalificeerd verplegend personeel, maar ook andere gezondheid gerelateerde werkers af te leveren. Daarbij wordt ook continue gewerkt aan het versterken van onze huidige capaciteit door middel van het verbreden van kennis en het accrediteren van onze instituten.
Minister Elias: “Deze Wereldgezondheidsdag herinnert ons om stil te staan bij de bijdragen van verpleegkundigen en verloskundigen in Suriname en ze de erkenning te geven voor al hun harde werk om te voorzien in de zorg voor hen die het meest nodig heeft in ons land”.