Verkeer van kustvlakte naar binnenland wordt beperkt

Verkeer van kustvlakte naar binnenland wordt beperkt

31-05-2020

Ze brengt in herinnering dat president Desiré Bouterse in zijn toespraak enkele weken terug de maatregel had opgeheven waardoor er weer beweging mocht plaatsvinden vanuit de kustvlakte naar de districten of het binnenland. Majoor Babel: “Dat gaat vanaf vandaag weer in, wat betekent dat essentieel verkeer alleen voorbij kan gaan.” Het gaat dan om medische diensten en veiligheidsdiensten, maar ook ondernemers die in het gebied activiteiten ontplooien zijn. De ondernemers moeten een verzoek richten aan het COVID-19 Managementteam dat op het kabinet van de president gehuisvest is. De functionaris benadrukt dat men niet langs zal kunnen gaan met een ander briefje dan een getekend door het COVID-19 Managementteam.

Ze geeft aan dat ook alle andere posten verscherpte maatgelen zullen toepassen. Het doel is het besef van COVID-19 verder te verscherpen. “U zult als media veel meer klachten krijgen vanuit de burgerij,, maar dat komt omdat wij een andere strategie en andere maatregelen moeten toepassen om ervoor te zorgen dat wij de medische sector alszodanig kunnen ondersteunen zodat zij hun naar behoren kunnen doen en ten volle kunnen uitvoeren.” Zo liet de DNV-functionaris alvast weten.