Venezolaanse ambassadeur op kennismaking bij minister Ramadhin

Venezolaanse ambassadeur op kennismaking bij minister Ramadhin

02-09-2020

Naast het kennismaken spraken de minister en de ambassadeur ook over de COVID-19 situatie in Suriname én Venezuela. Uit het gesprek is naar voren gekomen dat zowel Suriname als Venezuela grote uitdagingen heeft om deze pandemie te bestrijden. Wederzijds zullen waarnodig beide landen elkaar ondersteunen tegen COVID-19. Ramadhin heeft zijn ondersteuning aangeboden aan de ambassadeur en haar staf

Venezuela zal alvast beginnen met de ondersteuning om Suriname te voorzien van COVID-19 sneltesten. Ook zullen beiden landen elkaar ondersteunen op het gebied van volksgezondheid.

Verder is er gesproken over de Milagros-missie, die Venezuela standaard organiseert, maar welke momenteel vanwege COVID-19 is uitgesteld. Minister Ramadhin zal bij de herstart hiervan nog overleg plegen wat de voor- en nadelen hiervan zijn geweest. Er zullen verdere afspraken gemaakt worden over deze missie.

Het COVID-19 Journaal, dat nu dagelijks wordt geproduceerd, zal door de ambassade vertaald en gepubliceerd worden op de diverse kanalen. Het is de bedoeling dat de Venezolaanse gemeenschap hier te lande ook in haar eigen taal het journaal kan volgen en zo up-to-date is als het gaat om COVID-19. In Suriname zijn er ongeveer 1000 Venezolanen woonachtig.

Ter afsluiting van het kennismakingsbezoek hebben de twee functionarissen presentjes uitgewisseld.