Vaccinatieweek in de Amerika’s in het tijdperk van COVID-19

Vaccinatieweek in de Amerika’s in het tijdperk van COVID-19

27-04-2020

Sinds de oprichting in 2003 is de VWA een belangrijke activiteit geworden voor de vooruitgang van immunisatie in de Amerika’s en heeft het landen in de regio elk jaar de kans gegeven om het essentieel werk van nationale immunisatie programma’s onder de aandacht te brengen en te houden.
De viering van de VWA van dit jaar vindt plaats in een ongebruikelijke en zeer moeilijke epidemiologische context. Terwijl we voor de uitdaging staan om zo adequaat mogelijk te reageren op de COVID-19 pandemie wacht de wereld op een vaccin als antwoord op het beheersen van deze nieuwe ziekte. Ondanks deze uitdaging moeten we de essentiële vaccinatie diensten blijven handhaven om ziekte en dood te voorkomen van vele andere gevaarlijke ziekten zoals difterie en mazelen die nog steeds voorkomen in de Amerika’s.
Vaccinatie diensten kunnen ook worden gebruikt om educatieve boodschappen over handen wassen, hoestetiquette en sociale afstand te integreren. Met inspanningen gericht op het beheersen van COVID-19, inclusief de vereisten van maatregelen voor sociale afstand, is er een verhoogd risico op verstoring van routinematige immunisatiediensten.
Dit zou een gevaarlijke situatie zijn voor elk land, inclusief Suriname, aangezien het niet voltooien van vaccinatieschema’s voor zuigelingen of het niet identificeren en vaccineren van vatbare personen, waaronder gezondheidswerkers, kan leiden tot uitbraken van ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen zoals mazelen en kinkhoest. De meest vatbare groep voor ziekten en sterfte aan deze ziekten zijn vooral de zuigelingen en jonge kinderen.
Dergelijke uitbraken, die door vaccinatie voorkomen kunnen worden, zouden een grotere belasting betekenen voor gezondheidszorgsystemen die al onder druk staan door de COVID-19-response. Eerdere uitbraken van ziekten, gepaard met de huidige uitbraken van mazelen in verschillende landen van de Amerika’s (zoals Brazilië en Argentinië) en humanitaire noodsituaties zoals in Venezuela, hebben het belang onderstreept van het behoud van essentiële gezondheidsdiensten zoals immunisatie en het effectief betrekken van gemeenschappen bij het plannen en leveren van deze diensten.
Het grote potentieel voor uitbraken die voorkomen kunnen worden middels vaccinatie op dit moment, maakt het noodzakelijk dat landen cruciale maatregelen nemen, waaronder:
Het prioriteren en veiligstellen van immunisatie als een kern gezondheidsdienst voor de preventie van vaccineerbare infectieziekten tijdens de COVID-19-pandemie, en deze immunisatiediensten op alle plekken blijven voortzetten zolang de COVID-19 veiligheidsvoorschriften kunnen worden toegepast.
Het continu handhaven en versterken van een optimaal functionerend surveillance systeem om uitbraken van deze infectieziekten vroegtijdig op te sporen en te beheren, en om waar mogelijk, bij te dragen aan de surveillance van COVID-19.
Het continu monitoren van de COVID-19 dynamiek in het land en de regio. Het Immunisatieprogramma van het Ministerie van Volksgezondheid speelt een belangrijke rol bij het verstrekken van advies met betrekking tot het voortzetten, het aanpassen en/of het schorsen of continueren van immunisatiediensten waar nodig.
Het ontwerpen van strategieën om de opgelopen vaccinatie achterstand in de herstelperiode na de COVID-19-uitbraak, voor personen die vaccinaties hebben gemist, weer in te lopen.
Gezien de huidige situatie heeft PAHO de landen aanbevolen activiteiten voor VWA 2020 uit te voeren op basis van hun nationale aanbevelingen voor de response op COVID-19, evenals de aanbevelingen binnen het PAHO Regionaal Programma, waaronder sociale afstand en de bescherming van gezondheidswerkers en de gemeenschap. Activiteiten die massale bijeenkomsten omvatten, zoals grote vaccinatiecampagnes, optochten, gezondheidsbeurzen en andere activiteiten, moeten worden opgeschort of uitgesteld, vanwege het risico van bijdrage aan de gemeenschapstransmissie van COVID-19.
Follow-up vaccinatiecampagnes op scholen en gemeenschappen moeten ook worden uitgesteld totdat de omstandigheden dit weer toelaten, bijvoorbeeld inhaal vaccinatiecampagnes tegen het Human Papilloma Virus (HPV). PAHO beveelt landen ook aan om speciale aandacht te geven aan de vaccinatie tegen influenza om kwetsbare bevolkingsgroepen (waaronder ouderen, mensen die in instellingen wonen, mensen met chronische ziekten en gezondheidswerkers) te beschermen door middel van innovatieve strategieën om vaccinatie-inspanningen voort te zetten, zoals het opzetten van vaccinatie klinieken buiten de gezondheidsdiensten, vaccinatie in lege scholen en aangepaste schema’s via gespreide afspraken.
Sinds de start van het immunisatieprogramma zijn er in Suriname 6 ziekten die door vaccinatie te voorkomen zijn, geëlimineerd: pokken (1971); polio (1994); rubella en aangeboren rubella-syndroom (2015); mazelen (2016) en tetanus bij pasgeborenen (2017). In de Amerika’s zijn in het kader van VWA meer dan 806 miljoen mensen van alle leeftijden gevaccineerd en beschermd tegen een groot aantal ziekten. Dit aantal vertelt echter slechts een deel van het verhaal. Veel landen hebben de afgelopen jaren enorme menselijke en financiële middelen ingezet voor outreach-inspanningen om individuen in afgelegen gebieden, inheemse gemeenschappen en gebieden met beperkte toegang tot gezondheidsdiensten te vaccineren.
VWA 2020 biedt nog steeds de mogelijkheid om vaccinatie hoog op de politieke agenda te houden en deze via onlinekanalen een zichtbare ruimte te geven. Het belang en de voortzetting van immunisatie als een essentiële dienst in deze tijden wordt hierbij besproken. Landen worden daarom aangemoedigd om de nationale en regionale prestaties op het gebied van immunisatie te handhaven en te blijven werken aan een gezondere toekomst. PAHO Suriname blijft het Nationaal Immunisatie Programma (NIP) ondersteunen en versterken. Vaccins werken en ze zijn voor iedereen. Laat u vaccineren!