SZF opent kantoor te Saramacca

SZF opent kantoor te Saramacca

19-05-2020

Districtscommissaris Sarwankoemar Ramai zegt dat Jarikaba in opmars is. Een jaar terug werd begonnen met het uitwerken van de plannen toen president Desiré Bouterse in het gebied was. Mensen hebben gevraagd om decentralisatie van zaken. Er werden eerder een incassokantoor, voor het betalen van water- en stroomrekening, en een CBB-kantoor geopend en recentelijk werden alle lozingen opgehaald. Met het SZF-kantoor en apotheek erbij hoeven burgers volgens de DC niet helemaal naar de stad voor indienen van recepten.
Humphrey Hasrat, hoofd medische dienst van het SZF, zei namens directeur Rick Kromodihardjo dat het beleid van de regering erop gericht is om maximaal service te bieden aan de bevolking. Het SZF heeft invulling gegeven aan deze opdracht. De introductie van de welbekende huisartsenposten is ook een succes gebleken. De patient kan elke dag, zeven dagen in de week terecht bij deze posten indien de huisartsen na 19.00 uur niet beschikbaar zijn. Vanaf 1 november 2019 tot nu toe hebben 15.000 patienten gebruikt gemaakt van deze diensten. Aan de huisartsposten zijn ook apotheken gekoppeld die 1×24 uur open zijn en er zijn genoeg medicamenten beschikbaar. Er komt in de toekomst ook een huisartsenpost in de omgeving van het nieuwe SZF-kantoor.
Jayant Lalbiharie, ondernemer SL Group en tevens DNA-kandidaat gaf aan, dat door hard te werken er heel veel is gerealiseerd in het ressort Jarikaba. Er komt spoedig ook een speeltuin.
Minister Vidjai Chotkan van Openbare Werken, Transport & Communicatie gaf aan dat de regering een strakke planning heeft en resultaten boekt De wegstrekking Monkshoop/Vijfde Rijweg is opgeleverd en er zijn veel andere projecten uitgevoerd. De Oost-West verbinding ziet er nu mooi uit. Ook de ontwatering is aangepakt en de leefomstandigheden van de bewoners verbeterd. Saramacca heeft volgens de bewindsman stelselmatig het voortouw genomen om de dienstverlening te verbeteren. Vanaf de jaren 80 heeft deze regering de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van het land. Er worden strategische investeringsprojecten uitgevoerd, zoals de aanleg van de Desire Delano Bouterse Highway. De minister vroeg zich af waarom andere regeringen deze projecten eerder niet hebben uitgevoerd. President Desiré Bouterse heeft na het officiele gedeelte kort een bezoek gebracht aan het SZF-kantoor en was ingenomen dat burgers nu dichtbij huis terecht kunnen om hun medische recepten in te dienen. De opening van de SZF apotheek vond op maandag 18 mei 2020 plaats.