SZF-kantoren tot nader order gesloten voor het publiek

SZF-kantoren tot nader order gesloten voor het publiek

31-05-2020

Met het oog op het bovenstaande en in afwachting van nadere berichten zijn alle publieke hallen van het SZF tot nader order gesloten voor het publiek. Andermaal wordt benadrukt dat alle SZF-kaarten van personen die vanwege de overheid verzekerd zijn, automatisch verlengd zijn tot en met 30 juni 2020. Dit geldt voor de SZF-Verplicht, BaZo- en BZV-kaarten met een vervaldatum tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020. Zowel de verzekerden als de dienstverleners wordt er nogmaals op gewezen dat de geldigheidsduur van de kaarten die in de periode 1 januari 2020 en 30 juni 2020 verloopt, automatisch verlengd is tot en met 30 juni 2020. Dat wil zeggen dat de kosten voor de huisarts, apotheek, specialist, laboratorium, röntgen, ziekenhuis, enzovoorts tot en met 30 juni 2020 normaal doorbetaald worden.
Rekening houdend met de door de Regering genomen maatregelen ter zake preventie van verdere verspreiding van Covid-19 worden de dienstverleners nogmaals opgeroepen om de patiënten die aan bovengenoemde criteria voldoen, niet weg te sturen, maar die zorg te verlenen waar zij om vragen.
De SZF Vrijwillig verzekerden worden opgeroepen de digitale procedure te volgen ter aanvraag of verlenging van hun SZF-kaart. Voor meer informatie kan contact worden gemaakt met de afdeling Customer Relations Management op het telefoonnummer 134 of via Facebook www.facebook.com/Stg.SZF. Via de website www.szf.sr kunnen alle bekendmakingen worden nagelezen in het Covid-19-tabblad.