Suriname vrij van COVID-19 positieven; Grenssituatie vereist alertheid

Suriname vrij van COVID-19 positieven; Grenssituatie vereist alertheid

03-05-2020

Dit is goed nieuws voor Suriname, maar om dit zo te houden is het van groot belang dat de samenleving alert blijft en zich aan de COVID-19 orde en gezondheidsmaatregelen houdt.
De situatie aan de grens baart het COVID-19 Crisis Management team nog steeds ernstig zorgen. Er steken nog steeds personen illegaal grenzen en rivieren in Oost, West en zuid Suriname over. De total lockdown van deze grensrivieren, die afgelopen donderdag is ingegaan, is bedoeld om het gevaar voor nieuwe besmettingen in Suriname te minimaliseren. Tot en met 10 mei 2020 zullen politie, militairen, de Medische Zending, districtscommissarissen en het traditioneel gezag in het binnenland samenwerken om het binnenland en de rest van Suriname Coronavrij te houden.