Suriname voldoet niet 100% om alle maatregelen op te heffen

Suriname voldoet niet 100% om alle maatregelen op te heffen

09-05-2020

Hij brengt zijn dank uit aan het volk van voor de medewerking aan de door de regering uitgevaardigde maatregelen en de hebben gebeden voor ons land. “Het is de combinatie van zorgvuldige maatregelen én uw inzet, die gemaakt hebben dat wij thans nul COVID-19 besmette personen hebben. Dat is een bijzondere mijlpaal en daar mogen wij allemaal dankbaar voor zijn,” gaat het staatshoofd verder.
De waakzaamheid van de autoriteiten focust zich onverminderd op de grenzen. In het bijzonder is volgens de president de oostgrens met Frans-Guyana, de Marowijne-, Lawa- en Tapanahonyrivier, er één van grote zorg. De afgelopen 14 dagen hebben de autoriteiten de ontwikkeling van de situatie aan de grenzen gemonitord. President Bouterse: “Dat neemt niet weg dat de situatie in de kustvlakte ons hoopvol heeft gestemd. Wij horen de roep uit de samenleving voor versoepeling van de maatregelen. Na inwinning van de adviezen van de WHO, de PAHO, onze eigen gezondheidsautoriteiten, als ook na afstemming met regeringsleiders van de Caricom-landen hebben wij de balans opgemaakt. Hierbij hebben wij gezondheids- en sociaaleconomische belangen gewogen. Wij hebben uiteindelijk besloten om aan een gefaseerde versoepeling te beginnen.”
Volgens president Bouterse zal de aanpassing van maatregelen echter alleen mogelijk zijn wanneer wij continu in staat zijn de risico’s te beheersen. “Daarom zullen wij faseren én continu evalueren. Met name de samenwerking en getoonde verantwoordelijkheid van ons allen – overheid, bedrijfsleven en U thuis – zullen essentieel blijken voor het succes van dit besluit.” Aldus het Surinaamse staatshoofd.