Spoed CARICOM Topontmoeting inzake COVID-19

Spoed CARICOM Topontmoeting inzake COVID-19

02-03-2020

De regionale gezondheidsinstituten hebben de lid landen feitelijke epidemiologische informatie verschaft omtrent dit virus dat door de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO/PAHO) recent is bijgesteld tot een gezondheids noodsituatie van internationaal belang (Public Health Emergency of International Concern (PHEIC), mede vanwege de toegenomen gevallen in enkele landen.
De aanwezige leiders alsmede degenen die virtueel de vergadering hebben bijgewoond waren het er unaniem mee eens dat met de huidige wereldwijde verspreiding van dit virus naar meer dan 60 landen het noodzakelijk is dat de Regio zich gedegen voorbereid op een eventueel intrede van dit virus.
De Vergadering heeft ondermeer besloten dat een vertegenwoordiging van Regeringsleiders deze week nog met regionale en internationale financiële instanties en de private sector aan tafel zit voor het bespreken van de nodige maatregelen en assistentie.
Voorts is besproken dat de regionale instantie voor rampen beheersing (CDEMA) samen met de regionale gezondheids instanties werkt aan scenario planning.
Belangrijk is dat de burgerij in onze landen goed is geïnformeerd omtrent maatregelen die zij kunnen nemen om zichzelf te beschermen. En dat gezamenlijk de landen van de regio een holistische aanpak hebben en nagaan hoe de regionale capaciteit te verhogen.
In dit verband verdient het vermelding dat Suriname een van de acht landen is waar er kan worden getest op het COVID-19 virus.
Minister Antoine Elias heeft President Desiré Delano Bouterse vertegenwoordigd op deze Caraïbische Top. Minister Yldiz Pollack-Beighle heeft de vergadering virtueel bijgewoond.