Samenleving moet verantwoordelijkheid nemen in strijd tegen COVID-19

Samenleving moet verantwoordelijkheid nemen in strijd tegen COVID-19

03-05-2020

De functionaris wijst erop dat een persoon die uit winstbejag iemand anders illegaal binnenbrengt, strafbaar is. Het Wetboek van Strafrecht schrijft vier jaar gevangenisstraf voor, terwijl de rechter ook een boete van de SRD.50.000 kan opleggen. Hoewel er verschoningsecht bestaat in geval het familie betreft, benadrukt overste Veira de verantwoordelijkheid die daartegenover staat. “Je hebt een verantwoordelijkheid voor anderen in huis en jouw omgeving,” aldus de functionaris, die eraan toevoegt dat illegalen op basis van die verantwoordelijkheid de autoriteiten moeten melden dat zij illegaal zijn binnengekomen en in quarantaine willen gaan.
Overste Veira zegt dat militairen en agenten hun werk naar behoren doen, maar er zullen ook rotte appels zijn die tegen betaling anderen illegaal binnenlaten. Ook deze informatie wordt doorgespeeld. “Wanneer we weten om wie het gaat dan doen politie en leger precies wat ze moeten doen. We moeten de mensen pinpointen en voorbrengen en dan doet de rest wat ze moeten doen,” geeft de functionaris mee.
Volgens overste Veira zijn er sancties genoeg. Er zijn ook gesprekken hierover gevoerd met de procureur-generaal. Hij heeft aangegeven met zijn team nader te willen discussieren hoe sancties getroffen kunnen worden. Overste Veira geeft aan dat er ook geen papieren tijger gemaakt moet worden, waarmee er dus niets kan worden begonnen. In eerste instantie wordt nu gekeken naar de ordemaatregelen en voor het opleggen van sancties wordt gebruik gemaakt van het politie Handvest.