Republic bank doneert USD 100.000 aan Volksgezondheid

Republic bank doneert USD 100.000 aan Volksgezondheid

05-05-2020

De directeur van de Republic Bank, Montague Mc Leod gaf aan dat deze donatie onderdeel is van het programma “Power to make difference”. Middels dit programma levert de bank in alle landen waarin zij opereert een bijdrage om het COVID-19 virus tegen te gaan. De minister van Volksgezondheid, Antoine Elias gaf aan namens de regering dankbaar te zijn met deze geste, zodat het COVID-19 virus zich tot een minimum kan beperken.
De schenking vond plaats op 5 mei jongstleden op het ministerie van Volksgezondheid, onder aanwezigheid van de minister van Volksgezondheid, de directeur van het BOG, de directeur van de Republic Bank en enkele medewerkers van Intermed.
“Namens het Centraal Laboratorium en het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg zijn wij u heel dankbaar en kunnen wij onze testcapaciteit vergoten”, aldus de directeur van het BOG, Minouche Bromet.
Als afsluiting gaf de directeur van de Republic Bank aan dat de minister altijd een beroep op de bank mag doen en er zal vervolgens nagegaan worden in hoeverre zij nog een bijdrage kunnen leveren.