Regering verstaat zich met Gaming Board over casinowezen

Regering verstaat zich met Gaming Board over casinowezen

02-09-2020

Om duidelijke afspraken te maken heeft de regering op woensdag 2 september 2020 op eigen verzoek een onderhoud gehad met de voorzitter Mauro Tuur van de Gaming Board, het controleorgaan dat controle en toezicht moet houden op kansspelen in Suriname. De regering werd bij dit gesprek vertegenwoordigd door de ministers Albert Ramdin en Amar Ramadhin.

Tijdens het onderhoud hebben beide partijen in alle openheid informatie met elkaar gewisseld. Vanuit de Gaming Board werd aangegeven dat de werknemers in de sector reeds maanden inkomsten ontberen. Daarnaast is er een aanal toeleveringsbedrijven dat consequenties ondervindt vanwege de inactiviteit van de casino’s. Het ontberen van inkomsten is ook reden geweest om eigen protocollen vast te stellen en deze te vertalen naar de inrichting van de casino’s.

Afgesproken is de controle van de genomen maatregelen aan het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG) over te laten. Van regeringszijde is aangegeven dat het maatschappelijk onverantwoord is casino’s en gok- en vermakelijkheidsgelegenheden weder open te stellen zonder de nodige maatregelen daarvoor in place te hebben. Op de sector wordt een beroep gedaan eraan mee te werken dat cliënten en werknemers overtuigd raken van de situatie en mede voorzorgsmaatregelen treffen.

Nadrukkelijk is vanuit de regering erop gewezen dat ondanks het verbod om open te gaan een aantal gokkantoren deze maatregel terzijde schuiven en doorgaan met hun activiteiten. Aangegeven is dat het om een gemeenschappelijk belang gaat en naleving van de regels daarom noodzakelijk is. Op de sector is het beroep gedaan zelf ook maatschappelijk verantwoord bezig te zijn. Aan de Gaming Board is meegegeven de sector op dit laatste te wijzen.

Partijen hebben afgesproken om aanstaande zondag wederom om de tafel te zitten, dit keer met vertegenwoordigers van de Vereniging van Casinohouders in Suriname (VCS) erbij. Dan zal de stand van zaken vanuit medisch en maatschappelijk perspectief besproken worden. Op dezelfde dag zal de regering ook overleg plegen met andere sectoren zoals de medische sector en de horeca.