Regering treft voorbereiding voor ‘total lockdown’

Regering treft voorbereiding voor ‘total lockdown’

24-03-2020

Ondanks de low COVID-19 situatie, treft de regering voorbereidingen voor een mogelijke ‘total lockdown’. “De regering zal er alles aan doen om de voedselzekerheid, -distributie en de cruciale diensten van de overheid te waarborgen”, geeft vicepresident Michael Ashwin Adhin aan tijdens de persconferententie COVID-19 UPDATE op 24 maart 2020.
De regering heeft besloten niet per direct over te zijn gegaan tot een ‘total lockdown’, nadat COVID-19 in Suriname is bevestigd op 13 maart 2020. Dat zou een neergang van de economie hebben betekend. Langzaam zijn maatregelen getroffen bij de verschillende sectoren; deze zijn nog gaande en worden aangepast waar nodig. Met het bedrijfsleven voert de regering momenteel gesprekken hoe langzaam te komen tot een ‘total lockdown’. Voor de daardoor ontstane issues ten aanzien van het bedrijfsleven en andere sectoren, zullen opties worden bekeken hoe die issues op te vangen om zodoende te garanderen dat mensen kunnen overleven gedurende deze gezondheidscrisis. Belasting verlagende maatregelen en een noodfonds, zijn enkele genoemde opties. Deze verduidelijking heeft vicepresident Adhin (vp) gegeven op de vragen van journalisten. Waarom casino’s nog open zijn en hoe de verschillende groepen gecompenseerd zullen worden bij stopzetting van dienstverlening of bedrijfssluiting, zal verder worden uitgewerkt door de regering, gaf hij verder aan.
De vp vraagt begrip en medewerking aan eenieder met betrekking tot de getroffen maatregelen door de regering in deze crisis en roept alle partijen op om samen te werken in de oorlog met COVID-19. “We sa feti gi Sranan”, aldus vp Adhin.