Protocol (thuis)quarantaine bij COVID-19

Protocol (thuis)quarantaine bij COVID-19

07-04-2020

Bij thuisquarantaine verblijft de persoon thuis in een aparte ruimte met eigen sanitaire voorzieningen, die zo weinig als mogelijk verlaten wordt en waarbij dan steeds vooraf hand sanitatie en het dragen van een chirurgisch masker wordt toegepast. Contact met andere bewoners dient zoveel mogelijk vermeden te worden, met inachtneming van de bekende maatregelen (afstand van minimaal 1,5 meter, chirurgisch masker voor patiënt) zo kort mogelijk te duren. Evaluatie van de gezondheidstoestand zal bij thuisquarantaine geheel of gedeeltelijk via de telefoon plaatsvinden.
Indien er tijdens de quarantaine klachten of ziekteverschijnselen optreden wordt een medisch onderzoek ingesteld, waarbij doorgaans een neus-keeluitstrijk wordt gemaakt voor onderzoek op aanwezigheid van het COVID-19 virus. Indien er zich gedurende de 14 dagen geen ziekteverschijnselen voordoen (en uitgesloten is dat tussendoor nieuw risicovol contact is geweest), wordt de persoon geïnterviewd door een gezondheidsmedewerker van het BOG. Nadat de resultaten van dit interview zijn geëvalueerd, wordt besloten of de quarantaine kan worden beëindigd of dat er nader onderzoek nodig is.