PAHO distantieert zich van artikel “Ziekenhuis Wanica niet geschikt voor COVID-19”

PAHO distantieert zich van artikel “Ziekenhuis Wanica niet geschikt voor COVID-19”

15-03-2020

Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om te verduidelijken dat de Hospital Readiness Assessments in alle ziekenhuizen in Suriname over de periode 21 februari – 5 maart 2020 gezamenlijk zijn uitgevoerd met volledige medewerking van de ziekenhuisdirectie en de medische teams. Deze oefening werd gedaan om met medische, administratieve, laboratorium- en managementteams hun beoordeling van de huidige toestand van hun faciliteiten te bespreken om te reageren op een noodsituatie en om gezamenlijk hun gereedheid te beoordelen.
De resultaten van deze beoordelingen werden met alle medische directeuren van de ziekenhuizen gedeeld, met als doel richtlijnen te geven op gebieden waar verbetering nodig is, dit in termen van algehele paraatheid. Deze beoordelingen weerspiegelen geen ziekenhuisaudit en zijn een middel om ziekenhuisteams te begeleiden op gebieden waarop meer aandacht moet worden besteed aan de voorbereiding om te kunnen reageren. Paraatheid op facilitair niveau is een continu proces, aangezien de aard van de noodsituatie verschillende reacties vereist.
PAHO/WHO heeft het ministerie van Volksgezondheid ondersteund bij de voorbereiding van communicatiemateriaal voor het publiek, gezondheidswerkers en andere sectoren om preventieve maatregelen te nemen; capaciteitsopbouw voor diagnose en voor gezondheidswerkers bij infectiepreventie en -bestrijding, risicocommunicatie en pandemische paraatheid; institutionele versterking door het verstrekken van richtlijnen, hulpmiddelen en benodigdheden aan laboratoria en gezondheidsinstellingen. PAHO blijft steun verlenen aan Surinames paraatheid en diens reactie op de huidige COVID-19-pandemie.