Observatie personen met griepsymptomen in komende veertien dagen cruciaal

Observatie personen met griepsymptomen in komende veertien dagen cruciaal

30-05-2020

Zij onderstreept dat de verkiezingen ook een zeer risicovol gebeuren zijn geweest met betrekking tot COVID-19. Tijdens de periode van de verkiezingen is ook een groot aantal personen Suriname binnengekomen vanuit gebieden waarvan de autoriteiten niet altijd wisten welke die zijn. De functionaris zegt dat dit gegeven het risico heeft verhoogd op het krijgen van een importgeval dat voor verspreiding binnen Surinaamse gemeenschappen kan zorgen als dat niet op tijd ontdekt en geïsoleerd kan worden.
De autoriteiten hebben tijdens de verkiezingen ook gemerkt dat men zich niet aan de regels heeft gehouden. Directeur Jessurun zegt dat des te meer er – indien met COVID-19 besmette personen naar Suriname zijn overgestoken – heel makkelijk sprake van een verspreiding kon zijn. Ze benadrukt dat vooral importgevallen het risico zijn. De directeur vraagt dat eenieder die griepverschijnselen merkt dit zo spoedig mogelijk meldt aan 178, doorbelt met de huisarts en zoveel als mogelijk de regels blijft volgen.