Nog steeds dreiging Coronavirus voor Suriname

Nog steeds dreiging Coronavirus voor Suriname

29-04-2020

Dokter Vreden geeft verder aan dat het COVID-19 virus nog steeds aanwezig is in de regio. In alle drie buurlanden zijn de aantallen van besmette personen stijgende en er melden zich dagelijks nieuwe positief getesten bij. Dat Suriname het tot nu toe tamelijk goed doet, komt omdat wij, volgens dokter Vreden, ons ook redelijk aan de regels houden. Dokter Vreden: “Zolang wij dat doen, zullen we het redden.” Hij benadrukt dat wij de taak hebben om ervoor te waken dat er geen verspreiding van het virus in ons land optreedt.
Voor wat betreft de situatie aan de grens bij de Lawarivier wordt in eerste instantie nagegaan hoe het met de gezondheid van de mensen aan Surinaamse zijde is en wat gedaan kan worden om verspreiding van het virus in het gebied, alsook in andere delen van Suriname te voorkomen.