National Institutes of Health kent twee Surinamers research fellowship toe

National Institutes of Health kent twee Surinamers research fellowship toe

19-05-2020

Firoz Abdoel Wahid, arts en Master in Public Health, heeft in 2018 zijn PhD in Environmental Health Sciences afgerond aan de Department of Environmental Health Sciences, Tulane University. Als global health fellow zal Abdoel Wahid onderzoek doen naar de mitigerende invloed van voeding op de neurologische ontwikkeling van kinderen geboren uit moeders die waren blootgesteld aan kwik. Dr. Maureen Lichtveld, professor en hoofd van de Department of Environmental Health Sciences (EHS), Tulane University, zal de leiding voeren van Abdoel Wahid’s begeleidingsteam. “Ik ben dankbaar dat ik de mogelijkheid krijg om middels onderzoek in mijn vakgebied, mijn bijdrage te kunnen leveren aan de volksgezondheid in Suriname. Ik ben ook erkentelijk voor de toegewezen fellowship van de NIH en de ondersteuning van mijn mentor prof. dr. Lichtveld, alsook het ministerie van Volksgezondheid.”
Arioene Vreedzaam, Master of Arts in Biologische Antropologie, doet thans zijn PhD aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Vreedzaam’s onderzoek richt zich op het identificeren van de bron van kwik in het milieu in verschillende gebieden van Suriname. Hij onderzoekt ook de gezondheidsrisico’s voor moeders en kinderen door het consumeren van vis die gecontamineerd is met kwik. Toxicoloog dr. Jeffrey Wickliffe, Associate Professor aan Tulane’s in EHS, zal fungeren als Vreedzaam’s hoofd mentor. Arioene Vreedzaam legde zijn onderzoek als volgt uit: “Het is belangrijk om te weten wat de bron is van kwik in ons milieu. Kennis hiervan zal ons beter in staat stellen om geïnformeerde beslissingen te nemen met betrekking tot de nodige gezondheidsinterventies.”
Dr. Robert Mohamed, onderdirecteur van het ministerie van Volksgezondheid, merkte het volgende op: “Het is belangrijk dat onze eigen deskundigen een leidinggevende rol kunnen vervullen in het verrichten van onderzoek teneinde onze bevolking en milieu zo gezond mogelijk te houden”. Wij ondersteunen daarom onze jarenlange samenwerking met Tulane University, die mogelijkheden biedt aan onze eigen deskundigen. Tot slot wenst hij de twee wetenschappers heel veel succes toe met het onderzoek.
Prof. dr. Lichtveld, Surinaamse van origine, gaf het volgende aan: “Ik ben erg trots dat twee opkomende Surinaamse onderzoekers deze zeer competitieve global research fellowship mochten ontvangen. Suriname heeft de kennis in environmental health hard nodig om moeder en kind te beschermen”. De twee nieuwe global health fellows zullen in juli aanstaande met hun onderzoek van start gaan.