Nationaal Leger ontvangt nieuwe buitenboordmotor boot

Nationaal Leger ontvangt nieuwe buitenboordmotor boot

01-04-2020

Volgens minister Elias heeft het Nationaal Leger het ministerie van Volksgezondheid altijd bijgestaan wanneer het gaat om logistieke werkzaamheden in het binnenland. Met dit gegeven heeft het ministerie na brainstormen en overleg met de donateur besloten de helft van de donatie te besteden aan de aanschaf van een buitenboordmotor boot. Hiermee hoopt het ministerie van Volksgezondheid de logistieke werkzaamheden van het ministerie van Defensie te versterken en in het bijzonder een bijdrage te leveren aan het beter en adequaat kunnen bewaken van de grenzen door het Nationaal Leger.
Minister Ronni Benschop van Defensie benadrukt dat het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Defensie in nationaal belang een strategische samenwerking hebben. Het doet hem goed dat collega’s kunnen samenwerking om de veiligheid van het land te waarborgen.


Minister Elias heeft verder aangegeven dat de resterende middelen van de donatie zullen worden gebruikt voor de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE’s), ten behoeve van de ziekenhuisinstellingen. Deze worden in de loop van de week overhandigd. Minister Elias is het ministerie van Defensie dankbaar voor de ondersteuning en zegt ook LR-group zeer erkentelijk te zijn voor de gedane geste.