Ministerie Volksgezondheid stelt mond-neusmaskers niet verplicht

Ministerie Volksgezondheid stelt mond-neusmaskers niet verplicht

21-05-2020

Gebleken is dat mensen zich ook met een mond-neusbedekking veiliger voelen. Directeur Jessurun zegt dat dit vrijwillig is net zoals het drinken van huismiddeltjes. “Als u vindt dat uw weerstand verhoogd wordt, bent u vrij als mensen om daarover te beslissen”, zegt Jessurun over het gebruik van oso dresi’s. “Wij als Volksgezondheid gaan in deze fase geen mond-neusmaskers verplicht stellen”, ging directeur Jessurun verder. Ze merkte op dat mensen soms tijd nodig hebben om informatie te kunnen verwerken. Volgens haar zijn een sjaal of zakdoek ook mond-neusbedekkingen. “Hoeveel bescherming dat wel of niet geeft dat mag u zelf beslissen, maar het zal zeker een toegevoegde waarde hebben.”
In elk geval gaat het volgens de functionaris in het bijzonder om de public health gezondheidsmaatregelen, waar eenieder zich aan zal moeten houden. Het ministerie van Volksgezonheid overlegt hierover met verschillende stakeholders, omdat ook eenieder een eigen kijk heeft. Het ministerie wil komen tot een middenweg en meegaan met de ideeën, zolang de publieke gezondheidzorg is gegarandeerd.