Minister Ramadhin roept casinopersoneel op protest na te laten

Minister Ramadhin roept casinopersoneel op protest na te laten

23-12-2020

De minister zegt dat het presidentieel besluit nageleefd moet worden, dat niet alleen; volgens hem is er daarvoor genoeg ruimte om te praten. Minister Ramadhin: “De samenlevingen en met name de sectoren moeten begrijpen dat wij niet proberen mensen het brood van hun hand af te nemen. Wij proberen op een zo objectieve en zo eerlijke wijze uw gezondheid te beschermen.” Hij voegt eraan toe dat een protestactie in zo een periode voor nog meer chaos zal zorgen, vooral omdat mensen bij elkaar gaan komen.

Volgens de bewindsman heeft de regering met verschillende groepen gesproken. Hij stelt dat de verschillende groepen nooit eerder zoveel ruimte hebben gehad om te praten. De regering is nog steeds bereid om met elke sector, die van mening is dat zij wordt benadeeld, in overleg te treden. “We zijn bereid met de deskundigen en met data en onderbouwing aan te tonen wat de situatie is”, aldus minister Ramadhin. Hij voegt eraan toe: “Er is geen enkele reden tot protest. Eenieder gaat verliezen en als we niet handelen, gaan we allemaal verliezen.”