Minister Elias ontvangt delegatie VHP en NPS

Minister Elias ontvangt delegatie VHP en NPS

31-03-2020

Elias gaf aan dat de situatie voor nu wel onder controle. Maar, als het virus zich verder zal verspreiden, dan is elke vorm van hulp hard nodig. De bewindsman deed een beroep op de partijgenoten om zoveel mogelijk de gemeenschap te helpen informeren over de preventieve maatregelen die getroffen worden tegen het virus. Dit zou via hun geëigende kanalen en via de media kunnen. Elias benadrukte dat in deze periode het COVID-19 team iedereen, dwars door de politiek heen, nodig heeft. “Op de calamiteitenschaal staat Suriname ‘groen’, maar op het moment dat het naar ‘oranje’ springt, hebben we iedereen heel hard nodig. Daarom is het van belang dat we al onze mensen en middelen in kaart brengen en ready houden”, zegt Elias.
Jerrel Pawiroredjo, ondervoorzitter van de NPS, is reeds nauw betrokken in het geheel. Hij gaf aan dat de medische deskundigen van de NPS de tot nu toe getroffen maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen, ondersteunen. Volgens Pawiroredjo hebben deze maatregelen ertoe geleid dat de situatie nu goed onder controle is. Ook adviseert de NPS om de repatriatie van ingezetenen gedegen voor te bereiden en gefaseerd uit te voeren, zodat de kans op import van besmette personen of verspreiding via de routes geminimaliseerd kan worden.
Maaltie Sardjoe, ondervoorzitter van de VHP, zei dat de partij vanaf het begin al een team heeft samengesteld. Dew Sharman, VHP-parlementariër, is ook nauw betrokken in het geheel. Sardjoe merkte op dat er posters zijn gemaakt voor de interne structuren die naar alle districten zijn opgestuurd. De spotjes willen ze in alle talen vertalen, zodat de boodschap de totale gemeenschap kan bereiken. Het team wil graag inspelen op de behoefte die er is en zijn voornemens om een compleet logistiek netwerk op te zetten. Mensen die niet in staat zijn hun boodschappen te halen vanwege quarantaine, kunnen dan een beroep doen op dit team. Ook artsen zijn voorzien van informatie. Daarnaast heeft de partij alle activiteiten aangepast en wordt er rekening gehouden met samenscholing. Verder worden alle preventieve maatregelen in acht genomen. De minister voegde toe dat het BOG reeds bezig is om de informatie, hetzij audio of beeldmateriaal, worden in de verschillende talen vertaald.
Ruben Del Prado, beleidsadviseur van Volksgezondheid, vroeg beide partijen om mee te denken over eventuele plekken die kunnen dienen als overheidsquarantaine. De Surinamers die gestrand zijn in het buitenland, willen allen heel snel terug zijn. Beide partijen hebben hun volledige medewerking toegezegd aan het ministerie.