Medische Zending geeft update zorggebieden COVID-19

Medische Zending geeft update zorggebieden COVID-19

23-05-2020

PPE-trainingen
Op alle poliklinieken in de regio’s Boven Suriname, Midden Suriname, Oost Suriname (met uitzondering van Cottica) en Brokopondo zijn trainingen gegeven over het gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Op de poliklinieken in de regio Bovenlandse Indianen zijn deze training on going. Op nagenoeg alle poliklinieken zijn er ruimtes die gebruikt worden als griepkamers.
Wasbakken en triage tenten
Om de persoonlijke hygiëne te garanderen zijn bij de poliklinieken in Oost Suriname (Stoelmanseiland, Gonini, Cottica en Lawatabiki) wasbakken en triage tenten geplaatst. De komende week zullen op de overige posten in Oost Suriname ook wasbakken en triage tenten geplaatst worden.
Uitdagingen
Hoewel de Medische Zending in nagenoeg het gehele binnenland opereert, blijven enkele zaken een uitdaging voor deze gezondheidsorganisatie, zoals het binnendoor reizen van het ene naar het andere gebied en het personenverkeer over de grenzen. Ook ontbeert het gebied aan adequate quarantaine en isolatie mogelijkheden. Desondanks blijft directeur Jintie positief over de aanpak en het controleerbaar houden van de situatie in deze gebieden.