Maatregelen AZP in het kader van COVID-19

Maatregelen AZP in het kader van COVID-19

15-03-2020

Met betrekking tot de dienstverlening gaat het om de volgende maatregelen: Alle niet cito afspraken vanaf maandag 16 maart aanstaande worden uitgesteld; Alleen spoedconsulten zullen op afspraak behandeld worden; Slechts 1 begeleider per patiënt voor SEH en polibezoek; Specialisten zullen telefonisch bereikbaar zijn voor de huisartsen en patiënten; De telefoonnummers van de poliklinieken zullen via de media nogmaals bekend gemaakt worden aan de samenleving; Voor patiënten bezoek zullen er slechts 2 personen worden toegelaten.
Voor wat betreft de toegankelijkheid zijn met de afdeling beveiliging en bewaking van het ziekenhuis de volgende afspraken gemaakt: Het ziekenhuis is slechts bereikbaar via de hoofdingang; De SEH ingang is slechts bestemd voor de patiënten van de SEH, poli Dermatologie en het Suriname Eye Centre; De poort aan de Flustraat is uitsluitend bestemd voor het personeel. Alleen patiënten die kunnen aantonen dat zij bij de MRI moeten zijn, zullen via deze poort tot het terrein worden toegelaten; Alle overige poorten zullen gesloten zijn.
De ziekenhuisleiding rekent op de medewerking van de samenleving om zich te houden aan het bovenstaande en zal samen met de samenleving de verspreiding van het virus minimaliseren.