Internationale Dag van Verloskundigen: vieren, demonstreren, mobiliseren en verenigen

Internationale Dag van Verloskundigen: vieren, demonstreren, mobiliseren en verenigen

05-05-2020

Bij een speciale internationale virtuele sessie ter viering van deze bijzondere dag, toont de WHO-Directeur, Dr. Tedros Ghebreyesus, zijn hoogste respect en dankbaarheid voor het werk van verloskundigen over de hele wereld. “Midwifes are held as heros, keeping mothers safe. They should be celebrated every day”. Gedurende deze sessie werd unaniem het grote belang onderstreept van verloskundigen voor de gezondheid van moeders, baby’s en hun families. Hun inzet in deze moeilijke tijd van de COVID-19 crisis toont grote moed. Zij vormen de ruggengraat van het gezondheidssysteem en spelen een cruciale rol om de moedersterfte omlaag te brengen. Er moet wereldwijd meer erkenning komen voor de functie van verloskundigen en de ondersteuning in de uitoefening hiervan door middel van regelgeving, training en carrièreontwikkeling. Ook moeten er veel meer verloskundigen worden opgeleid, de wereld heeft 9 miljoen verloskundigen meer nodig. Binnen deze visie en binnen het kader van het jaar van de nurse en midwife, kondigde Dr. Tedros het veelbelovende decennium van de verloskundigen aan.
In Suriname is, vanwege de COVID-19 maatregelen, de herdenking van deze bijzondere dag aangepast. Verschillende betrokken actoren staan op hun eigen manier dan ook stil bij de betekenis van deze dag voor de iets meer dan 100 verloskundigen in ons land. De voorzitter van de Vereniging van Verloskundigen in Suriname, Amien Daparoe geeft aan dat de verloskundigen in dienst staan van de gemeenschap en dat zij hun werk naar eer en geweten doen. “De verloskundigen zijn niet weg te denken in onze gemeenschap, zij begeleiden de ouders vanaf de zwangerschap, soms zelfs vóór de zwangerschap tot ver na de geboorte van het kind”, benadrukt Daparoe het belang van deze groep gezondheidswerkers. De vereniging moedigt haar leden aan het werk gemotiveerd te blijven doen en elke kans aan te grijpen om verder getraind te worden in het vak. “Dit, zodat de kwaliteitszorg aan ouders en kinderen optimaal blijft”, sluit Daparoe zijn boodschap af.
In de felicitatieboodschap van het hoofd van de Opleiding voor Verloskundigen in Suriname, Drs. Satish R. Mohan, geeft hij aan dat de verloskundigen 1X24 uur, 7 dagen per week klaarstaan om de mensheid te dienen. Deze zorg heeft als eindresultaat: een gezonde moeder en een gezond kind ter wereld helpen. Als gynaecoloog erkent Mohan de meerwaarde van de verloskundige. Het werk van verloskundigen en gezondheidsassistenten is van groot belang. Drs. Mohan feliciteert de groep als volgt: “Er zijn geen woorden genoeg om deze mensen te bedanken voor hun harde werk en om dit werk te kunnen doen, moet je liefde en passie hebben voor het werk”.
Drs. Mohan geeft ook leiding aan het Opleidingsinstituut dat met een nieuwe stijl en met de beschikbare middelen en mogelijkheden de verloskundigen kwalitatief zo goed en optimaal mogelijk opleidt. Het is een opleiding dat vanuit het ministerie van Volksgezondheid opereert en verloskundigen opleidt voor de verschillende instellingen, met name ’s Landshospitaal, het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, het Diakonessenhuis, het St. Vincentius Ziekenhuis en het Mungra Medisch Ziekenhuis (Nickerie). Volgens Mohan worden sinds kort ook verloskundigen afgeleverd aan de Regionale Gezondheidsdienst.
Ook Drs. Gaitrie Baldewsingh, Regionale Coördinator van het Boven Suriname gebied binnen de Medische Zending (MZ), staat stil bij deze bijzondere dag. In het verzorgingsgebied van de MZ zijn het de Gezondheidszorg Assistenten (GzA) die het werk van een verloskundige doet. “Het binnenland kent geen verloskundigen. Verloskunde is een onderdeel van de dagelijkse praktijk van de GzA. De GzA is opgeleid om de prenatale zorg te geven en ongecompliceerde bevallingen te leiden”, begint Baldewsingh haar boodschap. De GzA is de spil in het Moeder- en kindzorgprogramma van de MZ. Als eerste contact tussen de zwangere vrouw en haar blijde verwachting heeft de GzA de rol van de begeleider, toehoorder, adviseur, ondersteuner, naast het tijdig herkennen van alarmsymptomen. Na de bevalling worden zowel moeder als kind vervolgd hetzij op de poli als middels huisbezoeken, waardoor deze rol blijft bestaan. Baldewsingh sluit haar felicitatieboodschap af door zich te richten tot deze groep gezondheidswerkers: “Wees bedacht dat waar u ook zult zijn, er kinderen rondlopen die U voor het eerst in uw handen heeft gehouden, die u dankbaar zijn voor de eerste opvang, voor de eerste warmte. Wij danken u voor het kiezen van dit beroep”.