Installatie nieuw stichtingsbestuur Staatsziekenfonds

Installatie nieuw stichtingsbestuur Staatsziekenfonds

12-08-2020

Volgens minister Ramadhin moet de reorganisatie van het SZF duidelijke veranderingen brengen in de verbetering van de effectiviteit van de gezondheidszorg, maar ook de verbetering van de financiƫle stroom binnen de zorg.
De bewindsman gaf in zijn speech aan dat het SZF 80% van de verzekerden in Suriname telt en dat het voor hem belangrijk is dat het nieuwe bestuur de stichting aan een grondige doorlichting onderwerpt, om op die manier na te gaan of alle gemaakte afspraken en overeenkomsten met derden aan de geldige wettelijke grondslagen van de stichting voldoen.
Het bestuur heeft een zittingsperiode van drie jaren en bestaat uit de leden: dhr. Soeres Bhikhie (voorzitter), mevr. Dharmawatie-Debie Ramautar-Gangaram Panday, dhr. Robby Poetisi, mevr. Magda Haakmat-Milano en mevr. Koempai.
Minister Ramadhin verwacht verder dat het nieuwbakken bestuur zich 100% inzet om de gestelde doelen, met betrekking tot de reorganisatie van het SZF, binnen de negen maanden urgentiefase, met zichtbare resultaten te bereiken.