Installatie commissie Maternal Health and Mortality Reduction Steering

Installatie commissie Maternal Health and Mortality Reduction Steering

12-02-2020

“Laat mij beginnen om jullie te bedanken, dat jullie als technocraten onze technische commissie willen ondersteunen. Wij zijn u heel dankbaar voor.” Aldus minister Antoine Elias. Ook gaf hij aan dat de commissie niet alleen zijn vertrouwen heeft maar van de totale regering en hoopt dat het een enorme boost zal geven aan de gezondheidszorg met name de moeder en kind zorg.
De voorzitter Robert Mohamed benadrukte het belang van de commissie. Hij benadrukte dat het een sturingscommissie is die alle bestaande commissies dient te sturen in de richting van kwaliteitsverbetering en planning. Volgens hem zullen alle stakeholders binnen de commissie hun eigen meerwaarde en extra dimensie toevoegen bij het uitvoeren en monitoren van het plan van aanpak.
De commissie is belast met de volgende taken:
Het plannen en monitoren van nationale plannen voor vermindering van de gezondheid van moeders en sterfte.
Het monitoren van de uitvoering van aanbevelingen voor toezicht op en de behandeling van sterfgevallen bij moeders.
Het monitoren van moedersterfte en morbiditeit en andere belangrijke moedergezondheidsindicatoren en zorgen voor het gebruik van gegevens voor op feiten gebaseerde besluitvorming.
Het toezicht houden op de standaardisatie van de zorg, inclusief kwaliteit van zorgstandaarden, nationale protocollen, strategieën voor kwaliteitsverbetering, opname van postnatale zorg in het nationale gezondheidszorgpakket, minimale gezondheidsbevordering/ gezondheidsinterventies in de gemeenschap.
Het pleiten voor maternale gezondheidsproblemen met als prioriteit ziektekostenverzekering.
De commissie is geïnstalleerd voor een periode van twee jaar, en de leden die hier zitting in nemen zijn: drs. Robert Mohamed, voorzitter, namens het Ministerie van Volksgezondheid, drs. Lachmi Kodan, ondervoorzitter, namens Commissie en de Vereniging Gynaecology, Inder Gajadien en Marjorie Vredenberg namens het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), drs. Gaitree Baldewsingh namens de Medische Zending, drs. Satish Mohan namens de Verloskunde School en de Vereniging Gynaecology, Amien Daparoe namens de Vereniging Verloskunde, Leonie Overman namens de Regionale Gezondheidsdienst RGD, drs. Soenita Nannan-Panday namens het ’s Lands Hospitaal, drs. Sandhia Ramnarain namens de Vereniging van Medici in Suriname, en Lizet Boerstra namens de PAHO.