Indra Hu-Ramdas schenkt boek aan minister Ramadhin

Indra Hu-Ramdas schenkt boek aan minister Ramadhin

27-07-2020

Het boek biedt in eenvoudige taal informatie over het covid-19 virus, waardoor niet alleen kinderen maar ook volwassenen het tot zich kunnen nemen. Mevrouw Hu schrijft voor kinderen omdat zij van mening is dat als kinderen inzien dat lezen met plezier kan, zij vervolgens ook met plezier leren en naar school gaan. Dit heeft tot gevolg dat kinderen studeren en de school afmaken met plezier. Het studeren en afmaken van de school met plezier resulteert weer in dat deze kinderen wat in de maatschappij worden met plezier.
Gezien de kosten voor het drukken van boeken hoog ligt, hoopt de schrijfster niet alleen op ondersteuning van het bedrijfsleven maar ook op die van het ministerie omdat het boek positieve impact teweeg kan brengen binnen de samenleving.
“Ik ben blij dat ik u hier mag ontvangen, eigenlijk komt u op het juiste moment”, aldus minister Ramadhin. De bewindsman gaf aan dat de aanpak voor de covid-19 pandemie in Suriname nu meer gericht zal zijn op communicatie/voorlichting en gedragsverandering. Het team is momenteel aan het brainstormen over hoe de voorlichting naar de samenleving geïntensiveerd kan worden en specifiek gemaakt kan voor bepaalde doelgroepen. Hierdoor zou de schrijfster ook eventueel een bijdrage kunnen leveren aanreiken van informatie betreffende covid-19 virus aan kinderen.
De minister zegt dat hij het project van mevrouw Hu ondersteunt. In kader van de negen maanden urgentiefase waarin de regering nu opereert kan de bewindsman geen rechtstreekse financiële middelen vrijmaken als ondersteuning. Hij stelde voor dat mevrouw Hu een project schrijft zodat het ministerie een voorstel kan doen bij de Pan American Health Organization (PAHO).
Mevrouw Hu zal via het ministerie van Volksgezondheid de overige ministeries voorzien van een exemplaar.