Grensgebied Oost-Suriname enorme uitdaging

Grensgebied Oost-Suriname enorme uitdaging

07-05-2020

Het overleg met de Franse collega’s blijft een uitdaging in het gebied. Er is wel goed contact met de Fransen, die de Surinaamse partner informeert zodra zich positieve gevallen voordoen aan de Franse zijde, zodat vanuit Suriname snel tot actie kan worden overgegaan. Volgens directeur Jintie vergt dit echter ook een beetje tijd, omdat er veel voorbereiding aan vooraf gaat. “Je kan niet zomaar een team sturen naar het gebied,” zegt hij. Er moet een gedegen voorbereiding plaatsvinden. Daarnaast speelt ook logistiek een rol.
Volgens de MZ-directeur maken de sociaaleconomische omstandigheden ook dat de gezondheid van de mensen kan worden beïnvloed. Zij willen namelijk naar hun kostgronden, maar de teams van MZ doen er alles aan hun het belang van de total lockdown uit te leggen en dat deze niet permanent is. Directeur Jintie zegt dat MZ continu in overleg is met de gemeenschappen. “Medische zorg blijft een uitdaging, omdat we willen voorkomen dat er positieve gevallen zijn,” aldus de gezondheidsfunctionaris. Hij wijst erop dat er genoeg positieve gevallen aan de Franse kant zijn geregistreerd. MZ wil daarom zoveel mogelijk informatie aan de bewoners verstrekken om de medische zorg te kunnen garanderen. Daarnaast is er ook een tekort aan gedegen quarantaine- en isolatieplekken. Directeur Jintie: “Vandaar dat we zoveel als mogelijk proberen de awareness van mensen op te voeren, zodat wij niet in een situatie komen waar quarantaine en isolatieplekken nodig zijn.”