Eerste repatriatievlucht vlot afgehandeld

Eerste repatriatievlucht vlot afgehandeld

22-04-2020

Bij de landing op de Johan Adolf Pengelluchthaven hebben de mensen zich volgens hem gehouden aan de afspraken en de gegeven voorschriften. De afhandeling op Zanderij heeft een heel vlot verloop gehad. De Port Health, het BOG, Volksgezondheid, de immigratiediensten, de Militaire Politie, het NCCR en het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) hebben allemaal heel goed op elkaar ingespeeld. “Er was een constant afstemming en het heeft heel goed uitgepakt,” zegt de functionaris. Volgens hem zijn de berichten die hij heeft gehad vanuit Nederland heel positief geweest. In Suriname zelf hebben de mensen zich heel goed gehouden aan de afspraken die waren gemaakt en vooral de social distancing in acht genomen. Dit laatste is ook te zien op foto’s en video’s die op social media gedeeld werden. Ook het instappen op Schiphol als de afspraken voor in het vliegtuig zijn gegaan zoals was afgesproken.
Er is verder een goede begeleiding geweest van de politie. De repatrianten zijn vanuit de luchthaven onder politiebegeleiding vervoerd naar de KKF-beurshal waar de verdeling voor de quarantaineruimtes heeft plaatsgevonden. Op woensdag 20 april hebben zij hun koffers op hun quarantaineplek ontvangen. Op verzoek van degenen die over meerdere koffers beschikten zijn deze bij familie afgeleverd.
Volgens kolonel Slijngard is het NCCR een paar weken bezig geweest zich voor te bereiden op de ontvangst van de repatrianten. Een van de problemen men voorzag was het vinden van geschikte quarantaineruimtes. Het is ook een opdracht geweest van president Desiré dat zolang er niet voldoende quarantaineplaatsen beschikbaar waren en de nodige zaken niet aanwezig zijn, de repatriatievlucht niet zou moeten worden uitgevoerd. “Toen wij alles op een rijtje hadden en alle actoren zeker van waren dat zij alles in place hadden, is toen het groenlicht gegeven voor de repatriatievlucht,” geeft de functionaris te kennen.
Kolonel Slijngard spreekt van een prettige ervaring. Hij heet de repatrianten die nog elf dagen in quarantaine moeten doorbrengen, welkom. De NCCR-coordinator spreekt de hoopt uit dat niemand ziek wordt en iedereen gezond naar huis terug kan.