DP World schenkt beademingsapparaten aan Volksgezondheid

DP World schenkt beademingsapparaten aan Volksgezondheid

28-10-2020

Minister Amar Ramadhin geeft aan dat COVID-19 een virale infectieziekte is, waarbij de ademhaling van de patiënt in gevaar komt en besmette personen in enkele gevallen kunstmatig beademd moeten worden.Volgens de bewindsman heeft onze IC-capaciteit de afgelopen periode erg onder druk gestaan en essentieel in die zorg, zijn de beademingsapparaten. Daarom is één van de focusgebieden van het ministerie het uitbreiden en verbeteren van de IC-zorg in de verschillende ziekenhuizen.

De regering probeert volgens de minister tot normalisering over te gaan en wil de economie niet onder druk houden, maar de normalisatie moet uiteraard op een verantwoorde manier plaatsvinden om een tweede golf van COVID-19 uitbraken te voorkomen. Verder geeft minister Ramadhin aan dat de vijf (5) beademingsapparaten een wezenlijke bijdrage zullen leveren aan het ultieme doel en dat de aanpak van COVID-19 niet alleen een overheidsaangelegenheid is. “Gezien onze situatie zijn we nog heel erg afhankelijk van financiële- en niet financiele middelen. Deze apparaten zullen ingezet worden in de verschillende ziekenhuizen, voor de COVID-19 of de reguliere zorg. Het feit is dat de zieke mens hiervan moet profiteren en uiteindelijk zullen deze apparaten ook helpen om levens te redden”, aldus minister Ramadhin. Tot slot zegt de bewindsman, DP World heel erg erkentelijk te zijn voor de gedane geste en roept de diverse zorginstellingen op om heel erg zuinig om te gaan met de gedoneerde beademingsapparaten.