Directie Ziekenhuis Wanica betreurt valse berichten

Directie Ziekenhuis Wanica betreurt valse berichten

24-08-2020

Het is al langer bekend dat het Regionaal Ziekenhuis Wanica steeds voller raakt met mensen die COVID-19 besmet en zorgbehoevend zijn. Om de niet zorg-behoeftigen toch te kunnen isoleren werd een extra faciliteit opgezet.

Mevrouw K. was in de tent ondergebracht met pijnen waar ze al langer mee bekend is als onderliggende aandoening. Ze kreeg pijnstillers toegediend.

Terwijl de verpleging er alles aan deed om een plek in het beddenhuis gereed te maken om mevrouw K. te kunnen accommoderen, kreeg deze patiënt op een onbewaakt moment een hevige pijnaanval.

Door een medepatiënt werd dit met een mobiele telefoon vastgelegd en verspreid via sociale media. Niet lang daarna is de patiënt overgeplaatst naar het beddenhuis en krijgt de nodige zorg.

Het is spijtig dat er door deze video opnames schade is aangericht, door:

  • een verkeerde interpretatie te geven aan de video opnames
  • de privacy van de medepatiënten te schaden
  • de verpleegkundigen die zich dag en nacht inzetten om het gevecht tegen COVID-19 aan te gaan, in een kwaad daglicht te plaatsen.
  • het Regionaal Ziekenhuis Wanica een slechte naam aan te smeren of te geven

Verder is het RZW diep verontwaardigd over valse berichten dat deze patiënt is overleden. Het is zeer betreurenswaardig dat kwaadwillenden paniek hiermee proberen te zaaien, zonder rekening te houden met de familie, vrienden en kennissen van mevrouw K.

Namens directie en personeel van het RZW verklaren wij dat de desbetreffende COVID- patiënt, net als alle andere patiënten, de nodige zorg krijgt. Wij zullen ons altijd inzetten om binnen ons vermogen, goede zorg aan te bieden aan eenieder.