COVID-19 viert hoogtij door onmaatschappelijk gedrag

COVID-19 viert hoogtij door onmaatschappelijk gedrag

01-06-2020

“Terwijl wij ons allen opmaakten voor de formele uitslag van de verkiezingen worden wij geconfronteerd met nieuwe gevallen van COVID-19,” aldus het staatshoofd. Hij zegt dat Suriname zich binnen de afgelopen 24 uur geconfronteerd ziet met clusters van besmettingen in Paramaribo, en lokale verspreiding van besmetting in Albina en omgeving.
“Ondanks dat de grenzen gesloten waren, hebben individuen ons doelbewust, tegen alle regels in, in groot gevaar gebracht. Waarbij wij nu – van de dorpen in het oosten, tot in de stad, en het verre binnenland – te maken hebben met de gevolgen van deze grove onverantwoordelijkheid,” gaat president Bouterse verder.
Hij benadrukt dat de gezondheidsteams direct zijn aangevangen met het nagaan van contacten van besmette personen. Het voorlopig veldonderzoek wijst uit dat de nieuwe gevallen voornamelijk te herleiden zijn tot het oostelijk deel van ons land.
De onduidelijkheid over de bron van de lokale verspreiding zorgt, aldus het staatshoofd, voor hoge alertheid. Het Nationaal COVID-19 Management Team heeft daarom aangegeven dat Suriname zich in code rood bevindt.
President Bouterse: “U begrijpt dat code rood betekent dat wij naar een nieuwe fase gaan. Een fase waarbij wij wederom een beroep op U doen. In deze fase stellen wij de gezondheid, als ook de uitvoering van de volkswil, als absolute prioriteit. Neemt u de komende twee weken uw eigen verantwoordelijkheid om uzelf en anderen te beschermen.“