COVID-19 maatregelen verscherpt

14-12-2020

De volgende besluiten zijn genomen en gelden tot nader order:
1. Het Uitgaansverbod geldt vanaf dinsdag 15 december van 21:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend.
2. Het samenscholingsverbod geldt voor groepen van groter dan 20 personen.
Daarnaast zal de controle van de grens van Frans-Guyana geïntensiveerd worden;
Er zullen geen vergunningen uitgegeven worden voor feesten gedurende de maand december. Ook niet voor outdoor events. Er zal geen pagara-estafette zijn op 31 december en ook de vuurwerkverkoop zal streng gecontroleerd worden.
De eerdergenoemde bezorgdheid heeft ook te maken met het huidige straatbeeld in Suriname. “Er zijn consequent steeds meer feesten. Er zijn steeds meer plekken die de regels overschrijden. Wij weten dat mensen in een feeststemming zijn. Ik wil echter benadrukken dat wij landgenoten zullen verliezen als dit gedrag verder gaat. Er zullen meer mensen in ziekenhuizen belanden en zoals we eerder gezien hebben, overlijden’’, zegt de bewindsman.
Aan de hand van de ontwikkelingen in Nederland, wordt er rekening gehouden met aanpassingen in het huidig luchtverkeersbeleid. Hiervoor worden er van de week intensieve gesprekken gevoerd met actoren binnen de luchtvaartsector.
BRON VAN STIJGING
De bron van de stijging is terug te traceren naar een aantal clusters:
● Brazilianen uit Frans-Guyana,
● Brazilianen uit de goudvelden en
● Besmettingen die plaatsvinden tijdens evenementen.
Vooral in deze decembermaand is het uitdagend gebleken sociale bijeenkomsten te beperken. Privéfeesten, kerstdiners maar ook bars, café’s en restaurants zorgen voor situaties waarin de COVID-19-maatregelen niet gehandhaafd worden.
De relatief snelle groei die mede hierdoor is ontstaan, kan catastrofaal zijn. Als regering zijn we meteen overgegaan tot actie en relevante actoren zullen zich de komende dagen toeleggen op strengere controle op de naleving van protocollen op openbare activiteiten.
Daarnaast, is een multidisciplinair team ingesteld. Dit team bestaat onder andere uit de Arbeidsinspectie, milieu-inspectie, politie, militairen en de bestuursdienst. Deze zullen waar nodig ondersteuning verlenen aan het Quick Response Team.