COVID-19 kent nieuwe symptomen

COVID-19 kent nieuwe symptomen

01-04-2020

Degenen die pas naar het buitenland zijn geweest of in contact zijn gekomen met een COVID-19 positief geteste persoon, worden verzocht contact op te nemen met hun huisarts of de speciale hulplijn 178.
Een vakgroep van infectiologen zal bepalen wie wel en niet getest wordt. Dat gebeurt op basis van de symptomen van de persoon en diens reisgeschiedenis of het contact dat hij of zij heeft gehad met een positief geteste persoon.
In totaal zijn er momenteel 671 personen in quarantaine. Niet eenieder in quarantaine wordt op het virus getest. Vanaf het contact met een positieve case moeten contactpersoon een periode van 14 dagen in quarantaine uitzitten. Voor repatrianten geldt: 14 dagen vanaf het moment dat zij Suriname binnen zijn gekomen.