Bureau Dak- en Thuislozen op bezoek bij minister Ramadhin

Bureau Dak- en Thuislozen op bezoek bij minister Ramadhin

06-10-2020

De bond, bestaande uit C.Etnel, V.Landveld en G.Hoepel, informeerde de minister over de actuele personeelsaangelegendheden van het BDT. Naar voren is gekomen dat zaken die beloofd waren aan het personeel in de periode april 2020, nooit tot uitvoering zijn gekomen.

De minister lichtte de bond in over de informatie die beschikbaar is op het ministerie. Uit het gesprek met de bond is naar voren gekomen dat er zeven personeelsleden werken bij BDT. Zij hebbenr tot op heden geen salaris ontvangen.

Er zijn wederzijdse weer voorstellen gedaan en men is tot het besluit gekomen om zo spoedig als mogelijk met een structurele oplossing te komen. Dit zal natuurlijk gebeuren op basis van een inventarisatie van de nodige stukken die aangeleverd zullen worden door BDT en de personeelsleden.

Ook staat op agenda een werkbezoek van Ramadhin aan het Bureau Dak- en Thuislozen, waarbij de wens is geuit dat er een duidelijke organisatiestructuur moet worden opgezet.

Ramadhin heeft de bond ook erop gewezen dat er in de stukken van het ministerie formeel geen enkele coördinator is aangesteld voor het Bureau Dak- en Thuislozen. Er komt een diepgaand onderzoek naar de rol van personen die zich voordoen als coördinator. De bewindsman riep de bond op om hierin ondersteuning te geven. Tevens sprak de minister zijn erkentelijkheid uit voor het zware werk dat het personeel dagelijks uitoefent.