Bewustwording COVID-19 komt goed op gang bij publiek

Bewustwording COVID-19 komt goed op gang bij publiek

26-03-2020

De Volksgezondheid directeur gaf verder aan dat burgers nu eerder naar de huisarts bellen. De BOG-Hotline is een 1×24 uur dienst en is ingesteld ten behoeve dat de samenleving om vragen te stellen over het COVID-19 virus of waarnaar gebeld kan worden als men in contact is gekomen met een mogelijke besmette persoon. Van deze dienst is ook een filmpje gemaakt waarop te zien is hoe het werk eraan toegaat bij de hotline