Bedrijven moeten zich voor kopen vaccin wenden tot ministerie

Bedrijven moeten zich voor kopen vaccin wenden tot ministerie

23-12-2020

Samen met het bedrijfsleven wil de regering goede afspraken maken en goede overlegstructuren creëren om – het moment het vaccin beschikbaar is -, samen te werken op dit gebied. Minister Ramadhin roept alle bedrijven die zelf het vaccin willen kopen voor hun personeel op om contact te maken met het ministerie van Volksgezondheid of met de PAHO. De bewindsman geeft de garantie dat het personeel van zo’n bedrijf dan gevaccineerd worden. Hij benadrukt echter dat de prioriteit in eerste instantie op gezondheidswerkers en risicogroepen ligt.

Minister Ramadhin merkt op dat er in enkele landen reeds fake COVID-vaccins beschikbaar zijn. Het ministerie wil daarom zelf kopen van vaccin niet stimuleren. “Wij hebben eerder gezien dat bedrijven sneltesten verkochten”, zegt de bewindsman. Maar volgens hem moet de centrale overheid de betrouwbaarheid van testen kunnen meten en controleren. “Als een persoon ergens een test heeft gekocht en zegt dat het betrouwbaar is, kunnen wij de betrouwbaarheid niet controleren, dus gaan wij het ook niet stimuleren.” Voor alles dat als geneesmiddel wordt toegediend aan een mens geldt, aldus de minister, dat dit moet plaatsvinden via het ministerie van Volksgezondheid.