Alle voorzorgsmaatregelen getroffen voor afhandeling repatriatievlucht Nederland

Alle voorzorgsmaatregelen getroffen voor afhandeling repatriatievlucht Nederland

19-04-2020

“Eenieder, zonder uitzondering, zal in overheidsquarantaine worden geplaatst. Indien passagiers onderliggende aandoeningen hebben, zal dat in de eerste 24 uur na aankomst door het medisch en verplegend team in kaart worden gebracht en indien nodig zal met de ingestelde medische commissie worden nagegaan of ziekenhuisopname onder quarantaine noodzakelijk is. Dit is de enige rede waarom een repatriant niet in overheids quarantaine hoeft, maar in het ziekenhuis onder quarantaine.” zegt ze resoluut.
Vanaf het moment van instappen zullen passagiers verschillende controles moeten ondergaan en zich aan de vooraf bekende regels houden. Eenmaal in Suriname zullen de passagiers in overheids quarantaine worden ondergebracht. Hier zijn er ook duidelijke regels aan gekoppeld. Na 15 dagen in quarantaine te hebben gezeten zal elke repatriant worden gescreend en afhankelijk van het resultaat naar huis worden gestuurd.
Tijdens de quarantaineperiode wordt ervoor gezorgd dat de mensen toegang hebben tot adequate gezondheidszorg middels de aanwezigheid van verpleegkundigen en artsen, die eveneens de monitoring zullen doen. Een psycholoog en maatschappelijk werkster zullen telefonisch beschikbaar zijn.