Algemeen Kabinet van de PresidentNationaal Informatie InstituutVolksgezondheid PAHO-directeur roept op tot voortzetting immunisatie

Algemeen Kabinet van de PresidentNationaal Informatie InstituutVolksgezondheid PAHO-directeur roept op tot voortzetting immunisatie

29-04-2020

In de persconferentie die de situatie bijhoudt, zei de PAHO-directeur, “Totdat een vaccin voor COVID-19 beschikbaar is, kunnen en moeten immunisaties worden toegepast door de gezondheidsdiensten naast de respons op de pandemie. Als landen dit niet doen, duurt het maanden of zelfs jaren voordat de impact op onze gezondheidsstelsels is teruggedraaid.”
Een prioriteit voor landen is “vaccineren om gezondheidswerkers, ouderen en kwetsbare bevolkingsgroepen te beschermen tegen andere luchtweginfecties, zoals influenza en pneumokokken, die kunnen leiden tot meer ziekenhuisopnames. Ook kan het moeilijker zijn om deze ziekten te diagnosticeren in het kader van COVID-19.”, haalde ze aan.
“Behoud van de capaciteit bij vaccinatie is ook van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de regio bereid is om het vaccin voor COVID-19 af te leveren wanneer het wordt ontwikkeld”, merkte Dr. Etienne op.
Deze week is de “Vaccinatieweek in de Amerika’s” een tijd om de levensreddende kracht van vaccins te promoten en te vieren. In 2020 benaderen we het met een gevoel van urgentie, voegende de dokter eraan toe, “de geschiedenis heeft ons geleerd, dat als we na oorlogen of epidemieën, grote hiaten in de immunisatiedekking toestaan, de door vaccin te voorkomen ziekten zoals polio en mazelen opnieuw kunnen optreden.”
Terwijl mazelen in 2016 in de Amerika’s werd geëlimineerd, “toen de dekkingsgraad daalde, kregen we uitbraken in Venezuela, Brazilië en Colombia en in een paar staten in de VS. Op dit moment werken tenminste drie landen aan de bestrijding van mazelenuitbraken in Latijns-Amerika,” aldus de PAHO-directeur. “Inspanningen om mazelen onder controle te houden moeten veilig worden voortgezet, te midden van de COVID-19-pandemie, anders riskeren we meer dan 20 jaar vooruitgang te wissen,” waarschuwde ze.
Op 27 april zijn er meer dan een miljoen gevallen van COVID-19 gemeld in de Amerika’s en zijn er 60.211 mensen overleden. “We zien een groeiend aantal landen met voortdurende overdracht door de gemeenschap: 3 in Noord-Amerika, 7 in Zuid-Amerika, 1 in Midden-Amerika en 1 in het Caribisch gebied,” zei dokter Etienne.
“PAHO blijft nauw samenwerken met de lidstaten om het toezicht te versterken. Op basis van alles wat we weten is het van cruciaal belang, dat landen nu de beschermingsmaatregelen versterken en alle tools gebruiken die voor hen beschikbaar zijn. Dit omvat bewezen interventies op het gebied van de volksgezondheid, zoals sociale distantiëring, testen, het isoleren van gevallen en het traceren van contacten,” voegde ze eraan toe.
Om landen te helpen bij het plannen van en beslissen over welke vaccins prioriteit moeten krijgen tijdens de COVID-19-pandemie, heeft PAHO gedetailleerde richtlijnen gegeven, waarin zowel de mogelijke risico’s als de belasting van de pandemie op de gezondheidssystemen worden onderzocht. In deze richtlijnen wordt aanbevolen, dat regeringen prioriteit geven aan de vaccins voor ziekten die een onmiddellijk risico op uitbreiding op dat gebied hebben, zoals mazelen, en die voor andere luchtweginfecties, zoals griep en pneumokokken.
Over vaccinatie-inspanningen in de regio zei de directeur: “onze teams bij PAHO ondersteunen elke stap in het proces. We leiden gezondheidswerkers en gemeenschappen op. We werken harder dan ooit om ervoor te zorgen dat deze pandemie de vitale immunisatieservices niet verstoort.